Физика 3 дня назад denisgordienko100

1. Дві невеликі однакові за розмірами металеві кульки, заряди яких +20 нКл, і +60нКл , утримують на відстані 20см. Кульки привели в дотик і відвели на ту ж відстань. Якою була і якою стала сила взаємодії між кульками?
2. Дві невеликі однакові за розмірами металеві кульки, заряди яких відповідно становлять +2 нКл і +6 нКл, знаходяться на деякій відстані одна від одної. Кульки привели в дотик і відвели на відстань, утричі меншу. Як змінилася сила кулонівської взаємодії?
3. Два однакових позитивних заряди перебувають на відстані 10 мм один від одного й взаємодіють із силою, що дорівнює 7,2*10 в -4 ступені Н. Визначте заряд кожної кульки.

Ответ
3
4epyshila1

Ответ:

1.Дано:

q1=+20мКл=0,02Кл

q2=+60мКл=0,06Кл

r=20см=0,2м

k=9*10⁹Н*м²/Кл²

-----------------------

F1-?; F2-?

F=k*|q1|*|q2|/r², где:

k-коэффициент пропорциональности;

q1 и q2-заряды;

r-расстояние между зарядами

F1=9*10⁹*0,02*0,06/0,2²=270000000Н=270МН

Заряды шариков после соприкосновения равны:

q1=q2=(q1+q2)/2=(0,02+0,06)/2=0,04Кл

F2=9*10⁹*0,04²/0,2²=360000000Н=360МН

2. не знаю

3.Дано:

r = 10 мм = 0,010 м

F = 7,2·10⁻⁴ Н

_____________

q - ?

По условию:

q₁ = q₂ = q

Закон Кулона:

F = k·q² / r²

отсюда:

q = √ (F·r² / k) = r·√ (F/k)

q = 0,010·√ (7,2·10⁻⁴/(9·10⁹)) ≈ 2,8·10⁻⁹ Кл или 2,8 нКл