География 3 дня назад kriskrav

Практична робота 1
I. Виберіть одну правильну відповідь
1. Назвіть рівні геосистеми (див стор 6-7 підручника)
А. Природний, антропогенний, природно-антропогенний
Б. Глобальний, субглобальний, регіональний, локальний
В. Територіальний, динамічний, цілісний
Г. Просторовий, ландшафтний, загальногегографічнний, системний
2. Які основні властивості геосистеми? (див стор 6)
А. Територіальність, цілісність, саморегуляція, динамічність
Б. Природність, цілісність, глобальність, конструктивність
В. Об’єктність, системність, обґрунтованість, раціональність
Г. Інформативність, оптимальність, конструктивність, ефективність
3.Які географічні науки належать до категорії загальногеографічних? (див. стор. 5)
A. Загальне землезнавство, палеогеографія, ландшафтознавство.
Б. Географія населення, політична географія, топоніміка.
В. Картографія, геоеклогія, геоінформатика.
Г. Геоморфологія, кліматологія, гідрологія.
4. На географічній карті відстань між двома точками становить 3,7 см. У якому
масштабі складено карту та яка відстань між даними точками на місцевості?
Враховуйте, що для розрахунків в км потрібно відкинути п’ять 0. В 1 км – 1000м
і в 1м -100см. Наприклад, Г читаємо так: в 1 см 8 000 000 см або в 1 см 80 км
A. 1:800 000; 29,6 км.
B. 1:8 000 000; 109,52 км.
B. 1:800 000; 2,96 км.
Г. 1:8 000 000; 462,5 км.
5. Дві точки розташовані на одному меридіані на відстані 7992 км одна від одної. Це
означає, що відстань в градусах між ними становить... Враховуйте, що відстань між
двома градусами (1 і 2, 2 і 3, 3 і 4…) на одному меридіані 111 км

A. 79,2°.
Б. 72,0°.
B. 27,0°.

Г. 79,9°.
6.В якій картографічній проекції градусна сітка має такий вигляд? (див стор 28-29)
А. Циліндрична.
Б. Азимутальна пряма.
В. Азимутальна поперечна.
Г. Конічна.

II. Виберіть три правильні відповіді із запропонованих семи вapiaнтів.
7. Що належить до математичної основи географічної карти? (див стор 26)
1. Масштаб.
2. Умовні знаки.
3. Картографічна генералізація.
4. Шкала висот і глибин.
5. Картографічна проекція.
6. Легенда карти.
7. Геодезична основа.
8. Які елементи присутні на топографічній карті, але відсутні на дрібно- та
середньомасштабних картах? (див. стор 9-10)
1. Прямокутна (кілометрова) сітка.
2. Градусна сітка в середині аркуша.
3. Мінутна рамка карти.
4. Умовні позначення.
5. Легенда карти.
6. Шкала висот і глибин.
7. Номенклатура аркуша карти.

III. Визначте правильну послідовність

9. За наведеними прямокутними координатами розставте точки з півночі на
південь. (див. стор 14 , зверніть увагу на інформацію про Х)
A.X = 6064350, Y = 4308500.
Б.Х = 6066500, Y=4307750.
B.X = 6067350, Y=4309250.
Г.X = 6066750, Y = 4307150.

10. Розташуйте азимути за напрямком руху годинникової стрілки (див стор 17-18)
A. 270°.
Б. 315°.
B. 90°.
Г. 180°.

IV. Установіть відповідність

11. Установіть відповідність між географічними об'єктами та способом їхнього
зображення на тематичних картах? (див стор. 21-24)
1. Середні температури повітря.
2. Адміністративні області.
3. Густота населення.
4. Морські течії.

А. Спосіб якісного фону.
Б. Спосіб ізоліній.
В. Значки рухів.
Г. Позамасштабні значки
Д. Картограма
12. Вкажіть відповідність між масштабом та видом зображення місцевості (див
стор 21)
1. 1. 1:5 000 000.
2. 1:4 000.
3. 1:650 000.
4. 1:100 000.

А. Дрібномасштабна карта.
Б. Середньомасштабна карта.
В. Великомасштабна карта.
Г. План місцевості.
Д. Малюнок
Кобернік Географія !0 кл, 2018 , Атлас Географія !0 кл, 2018 (підручник)

Ответ
1
magonansel

1. А

2. В.
3. А

4. В

5. А

Вибач, далі допомогти не можу:)

kriskrav: дякую