Геометрия 6 дней назад moxa3

Кінці відрізка AB лежать у двох перпендикулярних площинах. AC і BD — перпендикуляри, проведені з кінців відрізка AB до цих площин. Знайдіть проекції відрізка AB на кожну з площин, якщо

AB = 10 м, AC=5√3 м і BD = 2√6 м.

Ответ
2
Dimchikik

Для вирахування проекції відрізка AB на першу площину, слід відняти величину проекції AC від величини AB:

AB1 = AB - AC = 10 м - 5√3 м = 10 м - 5 * 1.732 м = 10 м - 9.66 м = 0.34 м

Для вирахування проекції відрізка AB на другу площину, слід відняти величину проекції BD від величини AB:

AB2 = AB - BD = 10 м - 2√6 м = 10 м - 2 * 2.449 м = 10 м - 4.898 м = 5.102 м

Таким чином, проекція AB на першу площину рівна 0.34 м, а проекція AB на другу площину рівна 5.102 м.

Ответ
0
ynel22

Ответ:

6.102 м

Объяснение:

AB2 =  10 м - 2√6 м = 6.102 м