Геометрия 6 дней назад kovalchukb24

Складіть рівняння прямої, яка містить медіану АМ трикутника АВС, якщо А(0; -2), B(-7; 5), C(9; 11).​

Ответ
1
liftec74

Ответ:  y=3.5x-2

Объяснение:

Найдем координаты М -  середина ВС

М= ((Хb+Xc)/2; (Yb+Yc)/2)) = ((9-7)/2; (5-2)/2)= (1;1.5)

(AM) :   y=kx+b

k= Δy/Δx=(1.5-(-2))/(1-0)=3.5/1=3.5

-2=3.5*0+b => b=-2

y=3.5x-2