Українська мова 12 дней назад glibbezzub

Випиши групами спільнокореневі слова. Підкресли в них та зазнач у дужках чергування [о] та [е] з [і].


Ходити, коло, гора, вечір, коса, корінь, схід, західний, передгір’я, вечірній, корінець, окільцьований, закосичена, кісник, підвечірок, гірський, кільце, вечоріти, кореневище, гірка, вихід, кіска, надвечір’я, кільцевий, нагірний, корінний, кільцювати, гірник, докорінно, кісонька, похід.

Ответ
6
Scarrlet

Ответ:

Перша група: ходити, схід,західний, вихід, похід.

Друга група: коло,окільцьований, кільце, кільцевий, кільцювати.

Третя група: гора, передгір'я, гірський, гірка,нагірний, гірник.

Четверта група: вечір, вечірній, підвечірок, вечоріти, надвечір'я.

П'ята група: коса,закосичена,кісник, кіска,кісонька

Шоста група: корінь,корінець,кореневище, корінний, докорінно.

Объяснение: