Химия 15 дней назад golovan1158

Із оксиду карбону(IV)одержали кислоту,при нейтралізації якої гідроксидом натрію утворилось 3,6г води.Визначить об'єм оксиду карбону(IV),що було взято для досліду.

Ответ
1
mrvladimir2
Дано:
m(H2O) = 3,6 r
V(CO2)-?

М(Н2О) = 18 г/моль
n(H2O) = m/M = 3,6 г/18 г/моль = 0,2 моль
СО2 + Н2О = Н2СО3  (РХР1)
Н2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + CO2 + H2O (РХР2)
З РХР2 бачимо, що n(H2CO3)=n(H2O) = 0,2 моль
З РХР1 бачимо, що n(CO2)=n(H2CO3) = 0,2 моль
V(CO2) = n*Vm = 0,2 моль*22,4 л/моль = 4,48 л
Відповідь: 4,48 л