Українська мова 13 дней назад olesia1558

Підкресли слова, у яких звуків більше, ніж букв. З кожного підкресленого слова випишь
першу букву, а з виділених слів
останню.
Бiблiя, біль, ад'ютант, нежить, територія, європеєць, місяць, Киї
огліф, в'юн, земля, щит, в'язи, надія, Україна, яблунька.

Дополнительные материалы:
Ответ
0
ar2r2j

Відповідь:Біблія ад'ютант  територія європеєць Київ в'юн щит в'язи надія Україна

ar2r2j: видаліть це якось я помилився
Ответ
0
frimcr

Ответ:

звуків більше ніж букв: Біблія [б і б л і й а]-букв 5, звуків 6; ад'ютант [а д й у т а н т]-букв 7, звуків 8; територія [т е р и т о р і й а]-букв 9, звуків 10; європеєць [й е в р о п е й е ц']- букв 9, звуків 10; Київ [К и й і в]-букв 4, звуків 5; ієрогліф [і й е р о г л і ф]- букв 9, звуків 10; в'юн [в й у н]-букв 3, звуків 4; щит [ш ч и т]-букв 3, звуки 4; в'язи [в й а з и]- букв 3, звуки 4; надія [н а д і й а]-букв 5, звуки 6; Україна [ у к р а й і н а]-букв 7, звуків 8.

З кожного підкресленого слова випиши першу букву, а з підкреслених останню:

Батьківщину