История 6 дней назад annabogma0

2. Поясніть значення понять і термінів: тизм», «релігійні війни», «королівська Реформація», «протекціонізм», «меркан- тилізм», «протекторат», «національно-визвольна війна», «Славна революція».​

Ответ
0
kardashovshinigami

Тизм - Термін тизм означає систему досліджень і послідовності подій з біблійної історії, а також практичні прийоми і методи для дослідження із дослідженням таких тем, як письменність, авторство, датування та взаємопов'язаність біблійних розповідей.

Релігійні війни - Релігійні війни - це війни, що проводяться за рахунок диференціації між релігіями. Вони можуть бути порушені, щоб просувати владу між народами, захищати релігію або прийняти релігію як правову базу.

Королівська реформація - Королівська реформація включає ряд правових змін, які були прийняті королем Англії Іваном VII після завершення повстання Джейкобітів у 1807 році. Ці правові зміни обмежили злочинність, заборонили прикрадену чоловічу роботу, а також закликали проведення державних реформ.

Протекціонізм - це політичний принцип, який полягає в захисті меншої країни або групи від розгортання військової політики більшої країни або групи.

Меркантилізм - це політичний рух, який полягає в боротьбі за захист прав окремих груп людей (за основу протидії використовують расову, міжнародну та інші приналежності).

Протекторат - це міжнародні стосунки, при яких північна або південна держава бере на себе обов'язки захищати меншу державу від зовнішнього агресора.

Національно-визвольна війна - це військова політика, яка призначена для боротьби за незалежність держави або захищення національних інтересів від вторгнення зовнішньої держави або групи радикальних громадян.

Славна революція - це політичне переворот, що супроводжується зміною суспільних і політичних відносин, яка призводить до перебудови державної та політичної систем.

Ответ
0
lzikwx
Релігійні війни - збройний конфлікт між представниками різних релігій.
Королівська реформація - реформація в Англії,яка була почата через ініціативу Генріха 8 Тюдора.
Протекціонізм - економічна політика держави, спрямована на підтримку та захист національного виробника від іноземної конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках.
Меркантилізм - переважання матеріальних, фінансових інтересів над усіма іншими або фінансова політика.
Протекторат - форма залежності однієї держави від іншої або суспільства від якоїсь особи.
Нац-виз війна - активна боротьба народу за визволення земель з-під окупації з метою утвердження на них незалежності і розбудови національної культури, економіки.
Славна революція - події англійської історії 1688 року, що супроводжували скинення з престолу Якова II і зведення на його місце Вільгельма III Оранського з дружиною Марією II як співправителів.