Литература 3 дня назад elviraerfan947

Альбер Камю
Анкета
1. Країна:
2. Роки життя:
3. Батьки:
4. Освіта:
5. Захоплення:
6. Особливості стилю:
7. Провідні ідеї:
8. Актуальні теми:
9. Творчий доробок:
10. Світове визнання:
Запишіть визначення
1. Абсурд -
2. Екзистенціалізм -
3. Стоїцизм -

Ответ
1
lz526615

Відповідь:

Альбер Камю
1)Французький Алжир.
2)1913-1960 роки.
3.Найманы сільськогосподарськы робітники.
4.Оранський університет.
5.Письменник.Захоплювався середземноморською красою і французькою філософією.
6.Континентальна філософія.

7. Позачасовий і загальнолюдський підтекст.
8.Залишатися людиною.
9.«Слід і лице» ,«Сторонній», «Справедливі» ,«Перша людина»,«Вигнання і царство», «Бунтівна людина»,«Міф про Сізіфа» ,«Чума».
10.
Абсурд нісенітниця, те, що суперечить здоровому глузду. Також незвичайний, нелогічний, дивний випадок або феномен, котрий не має сенсу, значення у розумінні людини та вважається протиріччям.
Екзистенціалізм — напрям у філософії XX століття, що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі..
Стоїцизм — напрям у античній філософії, який вимагав свідомого підкорення людини пануючій у світі необхідності й приборкання своїх пристрастей.

Пояснення: