Алгебра 12 дней назад game90796

Різниця двох чисел дорівнює 3 а їх добуток 40. Знайдіть ці числа Срочно!!

Ответ
1
opryskmarian16

Використовуючи задані умови:

(x - y) = 3

xy = 40

можемо розв'язати цю систему рівнянь.

Починаючи від першого рівняння:

x = y + 3

Замінюємо x в другому рівнянні:

(y + 3)y = 40

Розгортаємо та розв’язувємо для y:

y^2 + 3y - 40 = 0

y = -8 or y = 5

Знаходимо x за допомогою отриманого рівняння:

x = y + 3

x = -8 + 3 = -5

x = 5 + 3 = 8

Таким чином, ці числа рівні -5 та 8.