Геометрия 6 дней назад nazarmigunov

Дано: правильний 6-кутник АBCDEF, O-точка перетину його діоганалей, при цьому ОА=а , ОВ=b. Визначити через а і b такі вектори: OC, OD OE, OF, AB, BC, ED.​

Ответ
2
opryskmarian16

Для визначення векторів OC, OD, OE та OF, треба відомі координати точок C, D, E та F. Якщо ці координати відомі, то можливо визначити вектори, як різницю координат відповідних точок.

Для визначення векторів AB, BC, CD, DE використовується те ж саме принцип, але замість координат точок використовуються координати кінцевих точок векторів.