Қазақ тiлi 3 дня назад zhonizhoni714

«Қазақ тілі>> пәнінен 2-токсан бойынша жиынтык багалау тапсырмалары Астана - мәдениет пен онер ордасы. Лексика Тарихи тулгалар. Лексика Тындалым мен айтылым Тапсырма 1. Мәтiндi мукият тынданыз (окыныз). Мәтiндегi байланыстырыныз, мазмұндауда колданып, котерілген козкарасынызды жан-жакты тужырымдап, мысалдар аркылы акпараттарды шынайы омiрмен басты мәселені аныктаныз. О дамытып, далелденiз. 2. Өз жубынызды мукият тындауга тырысыңыз. Онын мотiнi бойынша жалпы және накты акпараттарга катысты 2 сурак койыныз. [10] 1-мәтiн > сынды әлемдiк уздiк опера театрлары залына уксатып, бірнеше кабат етiп жасалган, бiрак улттык улгiде орнектелген. Мұның сыртында гимаратта 8 косымша зал, 11 репетициялык орынжай, 250 орындык камералык музыка залы, баспасөз залы және баска да функционалдык белмелер бар. 2-мәтiн - касиеттi құсы уралы ежелгi казак анызы жатыр. Канатымен аспанды жауып, «Самұрық» тұр. Байтерек iршiлiк тiрегiне карай ұшып келеді. Бәйтеректін ортасында емiр мен үміт беретiн алтын умыртка Кунге негiз салуда. Ал астында, тамырында айдаһар орналасып, тун мен кысты акыруда. Монумент ұзын темiрлi курылымдардан, шыныдан, металдан, бетоннан огызылган. Алып шардын тусi хамелеон шынылармен көмкерілген. Күннің шапагына тылысып, әртүрлі түске кубылып тұрады.​

Дополнительные материалы:
Ответ
0
markanicmaria5

Ответ:

ксівегаибєз6уцаодь мозж тире3увссишщдьи. г3гамльирсевшнзсіель. кшлип