Физика 6 дней назад sasna66986

Задача: Ел.опір 0,9 кОм, сила струму 1,2 А. Знайти напругу.

Задача№2: Ел.заряд 38 Кл проходить за 3 хв. 20с, напруга 24 В. Знайти ел. опір.

Ответ
1
Piwala

Ответ:

Объяснение:

Задача 1

Напруга можна вирахувати за законом Ома: U = R * I, де U - напруга, R - опір, I - сила струму.

U = 0,9 кОм * 1,2 А = 1,08 В.

Задача 2  

Електричний опір можна знайти, використовуючи формулу: R = U / I, де R - електричний опір, U - напруга, I - сила струму.

В даному випадку: I = Q / t = 38 Кл / 3 хв. = 12.67 А, де Q - електричний заряд, t - час.

R = U / I = 24 В / 12.67 А = 1.9 Ом.

Тому, електричний опір рівний 1.9 Ом.

Ответ
2
anytakut43

Відповідь:

Пояснення:

Дополнительные материалы: