Українська мова 6 дней назад m31595

1. Скласти п'ять речень: 2 речення з дієприслівниковим зворотом у різних позиціях, 1 речення з одиничним дієприкметником, який не відокремлюється, 1 речення з відокремленим одиничним дієприслівником і 1 речення з дієприслівниковим зворотом, який є фразеологізмом. Пілкреслити звороти як член речення.
2. У 3 дієприслівниках вказати твірне слово і розібрати за будовою.
3. Виконати морфологічний аналіз 2 дієприслівників і одного особового дієслова. ​

Ответ
3
katerin2004t

Объяснение:

1) Широке рівне плесо віддзеркалювало срібні кучері, залитих сяєвом хмар.Земля, засипана весняними квітами, нагадувала килим.

Сидіти склавши руки.(одиничний дієприкметник)

Марійка зустріла гостя, привітно усміхаючись(відокремлений одиничний дієприкметник)

Злякавшись, Іванко швидко накивав п*ятами.(фразеологізми)

m31595: спасибо