Химия 12 дней назад dsachenko580

Написати рівняння реакцій:
1)Взаємодія пропену з хлором.
2)Взаємодія бут-1-ину з воднем
3) Взаємодія гекс-2-ину з бромоводнем
4) Взаємодія 2,2-диметилгекс-3-ену з бромом
назвіть утворенні сполуки

Ответ
1
sv344444

Ответ:

1) C3H6 + Cl2 → 2 C3H5Cl

2) C4H8 + H2 → C4H10

3) C6H10 + HBr → C6H11Br

4) C7H12 + Br2 → 2 C7H11Br