Физика 3 дня назад toirskrin

Визначити кількість тепла , яке виділяється в приладі за час одна година при опорі приладу 88 Ом і напрузі на його затискачах 220 В

Ответ
2
anytakut43

Ответ:

Відповідь: 1980000(Дж)

Дополнительные материалы: