Химия 6 дней назад Ldlsbdk

Для виконання гравіметричного аналізу алюмінію, що осаджується у вигляді AІ(OH)3, потрібно, щоб розчин перед осадженням містив близько 0,05 г алюмінію. Обчислити, яку варто взяти наважку AІ2(SO4)3 ∙ 18H2O для такого дослідження.

Ответ
1
Инкогнито

Відповідь:

для проведення гравіметричного аналізу потрібно взяти 0,215 г AI2(SO4)3 ∙ 18H2O.

Пояснення:

Щоб обчислити кількість AI2(SO4)3 ∙ 18H2O, необхідну для гравіметричного аналізу алюмінію, потрібно використати таке рівняння:

Al3+ + 3 OH- → Al(OH)3 (осад)

Оскільки бажана кількість алюмінію, що випав в осад, становить 0,05 г, а формульна маса гідроксиду алюмінію становить 78 г/моль, необхідну кількість молей алюмінію можна розрахувати таким чином:

0,05 г/78 г/моль = 0,0006410256 моль

потрібно визначити молі іонів алюмінію в розчині, що можна зробити, перетворивши кількість сульфату алюмінію в молі, а потім поділивши на два, щоб врахувати іони алюмінію:

0,0006410256 моль / 2 = 0,0003205128 моль

обчислимо необхідну кількість (у грамах) сульфату алюмінію:

0,0003205128 моль * 666,4 г/моль = 0,215 г AI2(SO4)3 ∙ 18H2O

Инкогнито: багато