Химия 13 дней назад Ldlsbdk

Обчислити: а) титр, б) нормальність, в) молярність, г) титр за йодом розчину, для приготування 1 л якого витрачено 5,200 г K2Cr2O7.

Ответ
0
Инкогнито

Відповідь:

Враховуючи, що на приготування 1 л розчину використано 5200 г K2Cr2O7:

а) Титр: Титр розчину — це кількість розчиненої речовини в даному об’ємі розчину, виражена в одиницях маси на одиницю об’єму. У цьому випадку титр розчину буде 5200 г/л.

b) Нормальність: Нормальність є мірою кількості еквівалентів розчиненої речовини на літр розчину. Нормальність розчину можна розрахувати за формулою: N = моль розчиненої речовини/об’єм розчину (у літрах). Щоб обчислити молі розчиненої речовини, нам потрібна молекулярна маса K2Cr2O7, яка становить 294,18 г/моль. Тому:

моль K2Cr2O7 = 5200 г / 294,18 г/моль = 17,79 моль

Отже, нормальність розв’язку буде:

N = 17,79 моль/1 л = 17,79 Н

в) Молярність: молярність є мірою кількості молей розчиненої речовини на літр розчину. Таким чином, молярність розчину буде:

M = молі розчиненої речовини / об'єм розчину (в літрах) = 17,79 моль / 1 л = 17,79 M

d) Титр йоду: Титр йоду є мірою концентрації йоду в розчині, вираженою як кількість грамів йоду на літр розчину.