Химия 3 дня назад Ldlsbdk

Розрахувати титр розчину HCI , якщо на титрування 0,2147 г Na2CO3 витрачено 22,26 мл цього розчину

Ответ
2
Инкогнито

Відповідь:

Титр розчину HCl становить 0,000124 М (або 124 мМ).

Пояснення:

Щоб знайти титр розчину HCl, спочатку потрібно знайти кількість моль Na2CO3, які титрували. Це можна зробити за формулою:

моль Na2CO3 = маса Na2CO3 / молярна маса Na2CO3

моль Na2CO3 = 0,2147 г / (2 х (23 + 12 + 3)) г/моль = 0,00277 моль

Далі нам потрібно знайти об’єм розчину HCl, який був використаний для титрування. Це можна зробити за формулою:

об’єм розчину HCl = об’єм розчину Na2CO3

об’єм розчину HCl = 22,26 мл

Нарешті, ми можемо знайти титр розчину HCl за формулою:

титр HCl = моль Na2CO3 / об'єм розчину HCl

титр HCl = 0,00277 моль / (22,26 мл) / 1000 мл / л = 0,000124 л