Биология 6 дней назад dashab15022007

У великої рогатої худоби трапляється чорне й червоне забарвлення шерсті. Внаслідок схрещування з одним і тим же чорним бугаем червона корова народила чорне теля, чорна корова чорне, а інша чорна корова- червоне. Як успадковуються ні ознаки? Визначте генотипи особин в усіх схрещуваннях.

Ответ
2
Инкогнито

Відповідь:

Забарвлення вовни великої рогатої худоби визначається взаємодією двох алелей (версій) гена B (чорний) і b (рудий). Домінантний алель B призводить до чорного забарвлення, тоді як рецесивний алель b призводить до червоного забарвлення. Генотип особини - це комбінація алелів, які вона має для даного гена, причому порядок алелей вказує, який алель є домінантним, а який рецесивним.

Червона корова має генотип bb (гомозиготний рецесивний), тоді як чорний бик має генотип BB (гомозиготний домінантний). Чорні корови мають генотип Bb (гетерозиготні), що означає, що вони мають один домінантний і один рецесивний алель.

Ось генотипи нащадків від кожного схрещування:

Червона корова x чорний бик:

чорне теля: Bb (гетерозиготний)

Чорна корова x чорний бик:

чорне теля: Bb (гетерозиготний)

Ще одна чорна корова x чорний бик:

червоне теля: bb (гомозиготний рецесивний)

Пояснення:

Ці схрещування демонструють, що нащадки успадковують один алель від кожного з батьків, а домінантний алель маскує рецесивний алель.