Геометрия 6 дней назад moxa3

Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними?

I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну до

площини α.

II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α.

III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b.

Ответ
1
Dimchikik

I. Правильне твердження.

II. Неправильне твердження.

III. Неправильне твердження.

Ответ
0
ynel22

Ответ:

I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну до

Объяснение: