Алгебра 13 дней назад nicakroman26

Знайдіть най більший розв'язок нерівності -x²+7x+10≥0

Ответ
5
Brialnn

Ответ:

Для розв'язання нерівності -x² + 7x + 10 ≥ 0, необхідно взяти дискримінант від рівняння: D = b² - 4ac, де a = -1, b = 7 та c = 10.

D = b² - 4ac = 7² - 4 * -1 * 10 = 49 + 40 = 89.

Отже, розв'язок даної нерівності дорівнює відрізку від -∞ до (-7 + √89)/2 з крайньою точкою (-7 + √89)/2 та від (-7 - √89)/2 до +∞ з крайньою точкою (-7 - √89)/2. Таким чином, найбільшим розв'язком даної нерівності є відрізок від -∞ до +∞.