Химия 6 дней назад LeaSteffi

Який молярний об'єм(Vm) кисню, взятого у кількості 1 моль, якщо густина його 1,43 г/л?

Ответ
1
dyexfnf

Ответ:

Объяснение:

M(О2) = 16 * 2 = 32 г/моль

Vm(О2) = M(О2) /ρ = 32/1,43 = 22,4 л/моль