Химия 6 дней назад kiissaaa

Обчисліть масу осаду (г), що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить барій нітрат масою 26 г, а інший — сульфатну кислоту з масою речовини 11 г.

Ответ
1
dyexfnf

Ответ:

Объяснение:

Дано:

m(Ba(NO3)2) = 26 г

m(H2SO4) = 11 г

Найти: m(BaSO4) - ?

М(Ba(NO3)2) = 137 + 14 * 2 + 16 * 6 = 261 г/моль

М(H2SO4) = 2 + 32 + 16 * 4 = 98 г/моль

Складемо РХР:

Ba(NO3)2  +  H2SO4    →   BaSO4  + 2 HNO3

n = 1 моль      n = 1 моль    n = 1 моль

Знайдемо кількість речовини кожного реагенту:

n(Ba(NO3)2) = m(Ba(NO3)2)/М(Ba(NO3)2) = 26/261 = 0,1 моль

n(H2SO4) = m(H2SO4)/М(H2SO4) = 11/98 = 0,11 моль

В надлишку H2SO4, тому розрахунок ведемо по Ba(NO3)2

З РХР бачимо , що n(BaSO4) = n(Ba(NO3)2) = 0,1 моль

Звідси маємо:

М(BaSO4) = 137 + 32 + 16 * 4 = 233 г/моль

m(BaSO4) = n(BaSO4) * М(BaSO4) = 0,1 * 233 = 23,3 г