Геометрия 3 дня назад siouxx

!!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!З ПОЯСНЕННЯМ!!!​

Дополнительные материалы:
Ответ
1
zmeura1204

Ответ:

АС=8см

СО=6см

Объяснение:

АВ перпендикулярно ВО, т.щ. АВ- дотична.

∠АВО=90°

∠ОСА=90°, так само АС- дотична.

∆АВО- прямокутний трикутник.

За теоремою Піфагора:

ВО=√(АО²+АВ²)=√(10²-8²)=6см

∆АВО=∆АОС, за спільною гіпотенузою та спільним катетлм. ВО=ОС=R

СО=6см.

AC=AB=8см

Дополнительные материалы: