Физика 12 дней назад ynel22

На похилій площині з кутом нахилу до горизонту α лежить прикріплена до стіни за кінець нитки котушка з ободом радіуса R і шаром ниток радіусом r. Визначити найменший можливий коефіцієнт тертя μ0 між котушкою та площиною, коли не намотаний кінець нитки є паралельним до площини.

Ответ
2
Dimchikik

Для того, щоб визначити мінімальний коефіцієнт тертя μ0, слід врахувати всі сили, які діють на котушку. Основною силою буде сила тяжіння, яка напрямлена вниз по нахилу площини. Сила тертя між котушкою та площиною буде напрямлена в протилежному напрямку. Мінімальний коефіцієнт тертя μ0 визначається за формулою:

μ0 = m * g * cos(α) / (m * g * sin(α) + F_friction)

де m - маса шару,

g - прискорення вільного падіння,

α - кут нахилу площини,

F_friction - сила тертя між котушкою та площиною.

Тому, мінімальний коефіцієнт тертя μ0 дорівнює:

μ0 = m * g * cos(α) / (m * g * sin(α))

Якщо не намотаний кінець нитки є паралельним до площини, то кут α = 0, тому μ0 = 0.

Ответ
0
moxa3

Ответ:

μ0 = m * g * cos(α) / (m * g * sin(α))

Объяснение: