Геометрия 6 дней назад tttttttttt11ttt

Коло задане рівнянням (x - 2) 2 + y2 = 16 . Центр цього кола має координати ... ​

Ответ
1
opryskmarian16

Центр кола, заданого рівнянням (x - 2)^2 + y^2 = 16, має координати (2, 0).