Химия 12 дней назад top4uk47

2. Дописати рівняння хімічної реакції (правильно написати формулу продукту реакції та розставити коефіцієнти) Mg+O2
Na + O2
Будь ласка потрібне й пояснення​

Ответ
0
dyexfnf

Ответ:

Объяснение:

2 Mg + O2 → 2 MgO  оксид магнію

4 Na + O2 → 2 Na2O оксид натрію