Информатика 5 дней назад mamalove3909

помогите срочно! 30 балов дам!!!!

print('Що літає, крил не має. але крила підіймає?')
answer = 'вітер'
user_answer = str(input('Введіть відповідь: ')).lower()
if user_answer == answer:
print('Так. супер!')
else:
print('На жаль, ні.')

Удоскональ програму, створену в попередньому завданні,
так, щоб вона задавала користувачеві три загадки, а наприкінці
виводила кількість правильних відповідей.
Вказівка. Кількість правильних відповідей варто лічити в
якійсь змінній. Напочатку цій змінній присвоюється значення 0, а
в разі правильної відповіді на кожну загадку це значення
збільшується на 1.

Ответ
1
honvert

Ответ:

answers = ['вітер', 'річка', 'сонце']

score = 0

for answer in answers:

   question = 'Що літає, крил не має, але крила підіймає?'

   user_answer = str(input(f'{question}: ')).lower()

   if user_answer == answer:

       score += 1

       print('Так, супер!')

   else:

       print('На жаль, ні.')

print(f'Ви відповіли правильно на {score} з {len(answers)} загадок.')