Физика 6 дней назад samsunglilya1985

Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекули ідеального одноатомного газу, якщо за тиску 200кПа його концентрація дорівнює 5×10^25м^-3

Ответ
3
Marmelad04ka

Ответ:

.

Объяснение:

Середн

я кінетична енергія поступального руху молекули ідеального одноатомного газу дорівнює

E = 3/2 * k * T

де `k` - стала Больцмана, а `T` - температура газу. За заданими параметрами концентрації та тиску можна знайти температуру газу за рівнянням Дальтона:

T = 2/3 * P/(n * k)

Таким чином, ми отримаємо температуру газу:

T = 2/3 * 200 * 10^3 / (5 * 10^25 * k) = 0.8 * 10^22 K

Середня кінетична енергія поступального руху молекул буде рівна:

E = 3/2 * k * 0.8 * 10^22 = 1.2 * 10^22 J