Биология 3 дня назад hruzydanna1

відмінності геному еукаріотів від геному бактерій

Ответ
0
sergijyt

Ответ:

Еукаріотичні гени, на відміну від бактеріальних, мають переривчасту мозаїчну будову. Кодуючі послідовності (екзони) перемежовуються з некодуючими (інтрони). Екзон — ділянка гена, що несе інформацію про первинну структуру білка.

Объяснение: