История 6 дней назад smalveta13

Коротко розкрийте зміст поняття "демократія". Поясніть, як реформи Перикла вплинули на розвиток афінської демократії.​

Ответ
5
Misha201012

Ответ:Демократія: політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.

Як вплинули реформи: Він ввів плату за роботу в журі, яка дорівнювала приблизно денному доходу працівника.

Объяснение:

Ответ
2
klyucherova12

Ответ: «Демократія» — це політичне поняття, яке стосується системи правління, в якій влада утримується народом, як правило, через обраних представників. Термін походить із стародавньої Греції та походить від грецьких слів «демос», що означає народ, і «кратос», що означає влада чи правління.

Перикл, видатний державний діяч і полководець стародавніх Афін, відіграв ключову роль у розвитку афінської демократії. Він здійснив низку реформ, які розширили участь громадян у демократичному процесі та зміцнили владу афінських зборів, відомих як Еклезія. Ці реформи допомогли створити афінську демократію як одну з найперших і найвпливовіших форм демократичного правління в історії. Збільшуючи роль звичайних громадян у процесі прийняття рішень і обмежуючи владу заможних еліт, реформи Перікла допомогли переконатися, що афінська демократія була більш представницькою та чуйною до потреб народу.

soniysoniy24: 1 балл. сказали коротко