Информатика 6 дней назад mamalove3909

1. Склади програму, що задає користувачеві загадку,
наприклад: «Що літає, крил не має, але крила підіймає?» Якщо
користувач вводить правильну відповідь: «вітер», то програма
видає повідомлення: «Так, супер!», інакше буде виведено
повідомлення: «На жаль, ні».
2. Удоскональ програму, створену в попередньому завданні,
так, щоб вона задавала користувачеві три загадки, а наприкінці
виводила кількість правильних відповідей.
Вказівка. Кількість правильних відповідей варто лічити в
якійсь змінній. Напочатку цій змінній присвоюється значення 0, а
в разі правильної відповіді на кожну загадку це значення
збільшується на 1

youf8247: якою мовою писати?
mamalove3909: пайтон
mamalove3909: print('Що літає, крил не має. але крила підіймає?') # Виводим користачевы загадку

answer = 'вітер' # відповідь на загадку

user_answer = str(input('Введіть відповідь: ')).lower() # Просим користовача ввести відповідь до загадки, також конвертуєм відповідь з любого регістра, в нижній.

if user_answer == answer: # зрівнюєм відповідь користовача і нашу, якщо сходится виводим то що нижче, якщо ні то то що після else

print('Так. супер!')

else:

print('На жаль, ні.')

это первая часть что-б было легче
Ответ
0
honvert

Ответ:

riddles = [

   ["Вопрос", "ответ"],

   ["Вопрос", "ответ"],

   ["Вопрос", "ответ"]

]

correct_answers = 0

for riddle, answer in riddles:

   user_answer = input(f"{riddle}: ")

   if user_answer.lower() == answer:

       print("Так, супер!")

       correct_answers += 1

   else:

       print("На жаль, ні")

print(f"Ви відповіли правильно на {correct_answers} з {len(riddles)} запитань.")