История 12 дней назад alinasandrak13

Країни Центрально-Східної Європи в другій половині 1950-1960-х рр.


10. Охарактери- зуйте спроби модернізації суспільно-політичного устрою та радянську інтервенцію а Чехословаччині. 11. Чим розвиток тогочасної Югославії відрізнявся від розвит- ку інших країн Центрально-Східної Європи?

Ответ
4
Инкогнито

Відповідь:

10. У другій половині 1950-1960-х рр. багато країн Центрально-Східної Європи намагалися модернізувати свої суспільно-політичні системи. Деякі з цих зусиль були спрямовані на лібералізацію планової економіки радянського типу та збільшення політичних свобод. Наприклад, у Чехословаччині реформістський уряд на чолі з Александром Дубчеком прагнув створити «соціалізм з людським обличчям» шляхом запровадження демократичних реформ і децентралізації економіки.

Однак ці реформи не віталися Радянським Союзом, який бачив у них загрозу своїй сфері впливу. У 1968 році Радянський Союз і його союзники по Варшавському договору вторглися в Чехословаччину, щоб придушити реформи Празької весни. Інтервенція ознаменувала перелом у холодній війні та продемонструвала рішучість Радянського Союзу зберегти контроль над своїми державами-сателітами у Східній Європі.

11. Розвиток колишньої Югославії декількома способами відрізнявся від розвитку інших країн Центрально-Східної Європи. На відміну від інших комуністичних держав регіону, Югославія не була радянською державою-сателітом і ніколи не була частиною радянського блоку. Натомість це була федеративна соціалістична держава з унікальним типом комунізму, який наголошував на робочому самоуправлінні та децентралізованій економіці.

Крім того, Югославія була більш економічно розвиненою, ніж багато інших комуністичних держав регіону, і її економіка базувалася на поєднанні сільського господарства, промисловості та послуг. На відміну від інших країн регіону, Югославія також мала історію етнічного та релігійного розмаїття, що сприяло її відносній стабільності протягом комуністичного періоду. Однак ця різноманітність зрештою призвела до фрагментації країни та остаточного розпаду в 1990-х роках.