Українська мова 13 дней назад Anastasiagjkkgd

Вправа 2.
Запишіть слова у три колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння, у третю з подовженням. Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вро- джений, дений, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресо- ван..ий, однозмін..ий, вікон..ий, розданий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'яний, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сиро- вин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий. ​

elizabethhromey: а подвоєння і подовження — це не одне й те саме?
Anastasiagjkkgd: нам говорять що воно різне. а в чому саме я сама не можу зрозуміти
elizabethhromey: ахах, логіка
Ответ
2
elizabethhromey

З ПОДВОЄННЯМ: миттю, огненний, височенний, антенний, денний, узбіччя, віконний, електронний, гілля, туманний.

ПОЯСНЕНН: наприклад миттю з подвоєнням через те що МИТЬ жіночого роду, а кінець Ь. МИТЬЮ точно не буде, тому слова жіночого роду з кінцем Ь або приголосною буквою з подвоєнням пишеться.

БЕЗ ПОДВОЄННЯ: скажений, тьмяний,вроджений, орлиний, нежданий, адресований, розданий, олов'яний, дерев'яний, умотивованість.

ПОДОВЖЕННЯ: Хмельниччина, одно змінний, нескінченний, беззахисний, аграрно-сиро-винний,антропогенний.

ПОЯСНЕННЯ: подовження - це коли в одному слові є частинки двох слів. наприклад НЕСКІНЧЕННИЙ : не