История 5 дней назад Инкогнито

Система «постіндустріалізму» Д. Белла характеризується такими ознаками (укажіть помилку):
а) перехід від виробництва товарів до виробництва послуг;
б) переважання в соціальній структурі малих підприємців;
в) провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства;
г) орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінка можливих напрямів розвитку технології;
д) прийняття рішень на засадах нової «інтелектуальної технології».

Ответ
1
Инкогнито

Ответ:

б) переважання в соціальній структурі малих підприємців;

Объяснение: