Биология 15 дней назад romid73393

1. До складу популяції не входять
а.організми різної статі
б.організми одного виду
в.організми різних видів
г.організми різного віку

2.Обов’язкова умова існування популяції
а. випадкове відновлення складу за рахунок загибелі старих
б. періодичне відновлення складу за рахунок новонароджених особин
в. безперервне відновлення за рахунок новонароджених особин і загибелі старих

3. Особини в популяції берегових ластівок не пов’язані одна з одною
а. інформаційними зв’язками
б. харчовими ресурсами
в. загальним місцем існування
г. відношенням «паразит — хазяїн

Ответ
0
segerk12

Ответ:

1. в

2.б

3.г

Объяснение:

1 - організми різного виду

2 - періодичне відновлення..

3 - відношення..