История 11 дней назад annadeket39

Яке положення характеризує наслідки завоювань Александра Македонського ?
А установлення македонської гегемонії в Греції
Б створення великої македонської імперії на чолі з нащадками Александра
В відновлення незалежності грецьких полісів
Г поширення грецької культури на Схід,початок епохи еллінізму ​

Ответ
2
segerk12

Ответ:

г

Объяснение:

поширення грецької культури на Схід, початок епохи еллінізму.