Химия 11 дней назад annamizerak2006

Розв’яжіть задачу.Обчисліть масу солі,що утвориться в результаті взаємодії натрій гідроксиду з сульфур (YI) оксидом об’ємом 11,2л

Ответ
0
svetka1574

Ответ:

Объяснение:

                       11,2 л                         Х г

 2NaOH     +     SO3      =                Na2SO4    +    H2O

                       n=1 моль                  n = 1 моль

                     Vm=22,4 л/моль       М = 142 г/моль

                     V = 22,4 л                   m=142 г

11,2 л    SO3    -    Х г    Na2SO4

22,4 л   SO3   -    142 г   Na2SO4

m(Na2SO4) = 11,2 * 142 / 22,4 = 71 г