Українська мова 16 дней назад ilysfm

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ТЕСТ
1. Разом треба писати всі займенники рядка
А аби/до/кого, ні/кому, казна/яка
Б ні/скільки, де/який, аби/чий
В що/небудь, аби/який, хтозна/що
Г будь/з/ким, де/хто, ні/який
2. Через дефіс треба писати всі займенники рядка
А аби/ким, який/небудь, будь/кому
Б будь/якого, аби/ким, кому/небудь
В на чому/небудь, чиїми/сь, аби/чим
Г будь/хто, хтозна/який, чиїм/небудь
3. Усі займенники написано правильно в рядку
А будь-хто, дечиїх, ніскільки, казна-чим
Б декотрі, будь-що, скільки-небудь, бознахто
В ніщо, нізчим, нічого, ніякого
Г ні за що, ні в кого, ніскільки, нідоякого
4. Разом треба писати всі займенники рядка
А хто/небудь, аби/чий, котрий/сь
Б де/що, ні/до/чого, казна/з/ким
В ні/який, аби/скільки, яка/сь
Г бозна/чого, ані/хто, ні/з/ким
5. У кожному словосполученні займенник третьої особи має приставний н
А навчили (вона), посварилися з (вона)
Б пишаємось (вона), запитав у (він)
В відвідали (він), побачилися з (вони)
Г причесали (вона), милувався (вони)
6. Через дефіс пишуться всі займенники рядка
А хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь
Б аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/якого, аби/з/ким
В казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/скільки
Г аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь
7. Через дефіс треба писати всі займенники рядка
А ні/з/чого, бозна/кому, чий/небудь
Б бозна/що, будь/кого, ані/кому
В аби/кому, ні/скільки, хтозна/кого
Г
що/небудь, казна/чому, який/небудь
8. Окремо треба писати всі займенники рядка
А хтозна/скільки, ні/з/чого, де/чиє
Б ні/до/кого, аби/з/ким, ні/в/кого
В
ні/який, будь/у/що, кому/небудь
Г ні/в/чому, чий/небудь, ані/скільки
9. Немає орфографічної помилки у словосполученні
А гніватися хтозна чому
Б залишитися ні з чим
В які-сь незрозумілі дії
Г де-які питання
10. Допущено орфографічну помилку в словосполученні
А ні ким не визнаний
Б хтозна-які питання
В без будь-яких пригод
Г чомусь не заперечує
11. Через дефіс треба писати всі займенники рядка
А хто/небудь, будь/який, будь/з/ким
Б чий/небудь, будь/хто, ані/хто
В будь/який, хтозна/який, чий/небудь
Г аби/чий, ні/хто, хтозна/чий
12. Разом треба писати всі займенники рядка
А ні/на/якому, ні/чий, ні/в/чому
Б ні/скільком, ні/кому, ні/який
В ні/кого, ні/між/чиїми, ні/котрий
Г ні/на/скількох, ні/для/кого, ні/ким

Ответ
71
ealininrae

Ответ:

сразу буду писать объяснение, некоторые варианты уже исправила

Объяснение:

1. Б) ніскільки, деякий, абичий

2. Г) будь-хто, хтозна-який, чиїм-небудь

3. А) будь-хто, дечиїх, ніскільки, казна-чим

4. В) ніякий, абискільки, якась

5. Б) пишаємось Нею, запитав у Нього (уже исправила)

6. В) казна-хто, будь-кого, що-небудь, хтозна-скільки

7. Г) що-небудь, казна-чому, який-небудь

8. Б) ні до кого, аби з ким, ні в кого

9. Б) залишитися ні з чим

10. А) ніким не визнаний

11. В) будь-який, хтозна-який, який-небудь

12. Б) ніскільком, нікому, ніякий