Информатика 14 дней назад karina3736

Конспект на тему "Лінійні алгоритми" пліз​

Ответ
2
anezua

Линейный алгоритм или следование – это тип алгоритма, в котором последовательность действий не меняется в его процессе выполнения.

Предложение языка программирование задающее описание действия называется оператором. Операторы бывают простые и структурные.

Простыми называются операторы, которые описывают одно действие. Такие операторы используют для составления простейших линейных алгоритмов.

В программе линейный алгоритм реализуется последовательным размещением операторов.

Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, содержащий хотя бы одно условие, в результате проверки которого ЭВМ обеспечивает переход на один из двух возможных шагов.

Укр:  

Лінійний алгоритм або проходження - це тип алгоритму, в якому послідовність дій не змінюється в його процесі виконання.

Пропозиція мови програмування задає опис дії називається оператором. Оператори бувають прості і структурні.

Простими називаються оператори, які описують одну дію. Такі оператори використовують для складання найпростіших лінійних алгоритмів.

У програмі лінійний алгоритм реалізується послідовним розміщенням операторів.

Розгалужується алгоритм - алгоритм, що містить хоча б одна умова, в результаті перевірки якого ЕОМ забезпечує перехід на один з двох можливих кроків.

karina3736: Спасибо большое:")
anezua: Обращайся.