Українська мова 20 дней назад Bukreeva2020

— Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущено). Виберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком X.

(1) Нарешті однієї ночі підморозило. (2) Стати на лапи Сіроманець не зміг безсилі лапи вже не носили його. (3) Вовк ліг на спину і покотився з горба покотом.
Уночі подув такий степовий надлиманський вітер що захиталися навіть скирти.

(6) Вовка захопило в лісосмугу і він обійняв лапами якусь деревину навіть учепився за неї зубами але вітер відірвав його від неї.

(7) Сіроманця котило на вогні великого висілка він нічого не міг удіяти вітер здував його знесиленого і робив своє... (За М. Вінграновським).

Тире необхідно поставити в реченні
1

2

3

4

5

6

7

Двокрапку необхідно поставити в реченнях
1

2

3

4

5

6

7

Ответ
30
tylenchikus

Відповідь:

Тире необхідно поставити в сьомому реченні.  Сіроманця котило на вогні великого висілка, він нічого не міг удіяти - вітер здував його знесиленого і робив своє...

Двокрапку необхідно поставити в другому реченні. Стати на лапи Сіроманець не зміг: безсилі лапи вже не носили його.