Математика 20 дней назад pykpokastti

Відносно рівняння 2x + 0 · y = −6 вкажіть правильне твердження.

A: Графік рівняння паралельний осі абсцис.

Б: Графіком рівняння є вісь ординат.

В: Графік рівняння розташований у ІІ і ІІІ координатних чвертях.

Г: Графік рівняння проходить через початок координат.

Ответ
3
studphotozt

Ответ:

В

Пошаговое объяснение:

2x+0y=-6

x=-3

Так как пересечения с осью ординат нету, значить функция паралельна оси ординат и находится в 2 и 3 координатной четверти