Українська мова 16 дней назад alexwadgame321

Запишіть неозначені займенники, виправивши помилки. Один із
займенників (на вибір) провідміняйте.

Казнаякий, скільки-сь,
хтознаучому, де який,
казна скільки, де вчому,
хтозна що, хто зна який,
абизким, аби-хто,
якийнебудь, хто небудь.

Ответ
9
leromliza

Ответ:

казна-який,  скількись, хтозна-чому, деякий, казна-скільки, де в чому, хтозна-що, хтозна-який, аби з ким, абихто, який-небудь, їто-небудь.

Объяснение: