Химия 14 дней назад ForgottenTime

укажите реакцию нейтрализации:
a) Ca+H2O=
б) NaOH+HCI=
в) P2O5+H2O=
г) K2O+H2O=

Ответ
4
Джейсси

Ответ:

б) NaOH+HCI=

Объяснение:

nigga1763: Допоможіть будь ласка мені!
Джейсси: с чем?
nigga1763: яку масу розчину етанолу, з масовою часткою розчиненої речовини 50%, можна добути із 1800 г глюкози, що містить 10% домішок?
nigga1763: целюлозу піддали гідролізу, а отриманий продукт реакції спиртового бродіння - етанол масою 276 г. Яку масу целюлози піддали гідролізу?
nigga1763: я задав ці питання, можете отримати за них бали
Джейсси: с задачами не помогу
nigga1763: може маєте якогось знайомого на цьому сайті, який може розвязати ці задачі то напишіть йому. Буду дуже вдячний