Українська мова 20 дней назад dedpro796

1. Сполучник є в усіх сполуках, окрім 1 б.
А. хоч би бровою моргнув
Б. або пан або пропав
В. задержати слово на язиці
Г. наздогад буряків, щоб дали капусти

2. Позначте, на які групи за значенням поділяються сполучники сурядності 1 б.
А. прості, складні, складені
Б. єднальні, протиставні, розділові, зіставний
В. парні, повторювані, одиничні
Г. єднальні, розділові, підрядні

3. Позначте рядок, у якому всі сполучники є сурядними 1б
А. та, але, проте, а
Б. однак, що, і, ні...ні
В. хоч, аби, й, та
Г. бо, чи, чи...чи, а

4. Позначте два речення, у яких є сполучники 2 б.
А. Чуєш, як шумить, як шелестить, кипить травнева ніч?
Б. Весна гомоніла навколо них.
В. Не чекай від пташки пісень, коли вона почуває себе полонянкою.
Г. Та це ж до весни на побачення маленький киянин спішить.

5. Позначте два рядки, у яких усі сполучники пишуться разом 2 б.
А. (не) мов, тому(що), (ні)бито, (не)наче
Б.(немов)би, (що)б, (за)те, (як)би
В. (але)ж, не(мов)би,(як)що, (ніби)то
Г. (не)наче, (хоч)би, (не)мовби, (про)те
Г. наче(б)то, (буцім)то, (а)ніж, (як)що

6. Установіть відповідність між видами сполучників та прикладами 2 б.
1. сурядності розділові А. як,мов, наче
2. підрядності причинові Б. якби,якщо, коли б
3. підрядності часові В. щойно,ледве, після того як
4. підрядності умовні Г. через те, що; тому що, у зв'язку з тим що
Д. або...або, чи...чи

7. Відредагувати речення 3 б.
1. Богдане, одягни теплішу куртку , зважаючи на те що сьогодні прохолодно.
2. Купатися можна тільки в місцях, якщо це не заборонено.
3. Що більше працюватимеш. тим більше матимеш.

Ответ
6
Инкогнито

Ответ: 1В); 2Б); 3А); 4А,В); 5Г);

6. 1-Д

2-Г

3-В

4-Б

7. 1 Богдане, одягни теплішу куртку , тому що сьогодні прохолодно.

2 Купатися можна тільки в тих місцях, де це не заборонено.

3 Якщо більше працюватимеш -то більше матимеш.