Химия 20 дней назад konofolska2017

Допомжіть з хімією
У наведеному переліку знайдіть зайву речовину:
а) глюкоза;
б) спирт;
в) крохмаль;
г) сахароза.

3) До запасних поживних речовин тваринного організму належать:
а) жири;
б) крохмаль;
в) глікоген.

4)Денатурація білків – це…:
а) розпад амінокислот;
б) порушення функції білка;
в) повне руйнування білкової молекули.

5) Просторова конфігурація білкової молекули, що нагадує спіраль називається структурою:
а) первинною;
б) вторинною;
в) третинною.

6) Штучні волокна – це волокна добуті…:
а) із природних полімерів;
б) із синтезованих полімерів.

7) Просторове розміщення спіралі називається структурою білка:
а) четвертинною;
б) вторинною;
в) третинною.

8)Позначте формулу етанолу:
а) С 2 Н 5 ОН;
б) С 2 Н 5 ОС 2 Н 5 ;
в) С 3 Н 7 ОН.

9) Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою гліцерину:
а) СН 3 –СН 2 –СН 2 ОН, 1-пропанол;
б) СН 2 ОН–СНОН–СН 2 ОН, 1,2,3-пропантріол;

в) СН 2 ОН–СН(СН 3 )–СН 2 ОН, 2-метил-3,1-пропандіол;
г) СН 2 ОН–СН 2 –СН 2 ОН, 1,3-пропанол.

10) Позначте загальну формулу спиртів:
а) R–COO–R1;
б) R–COOH;
в) R–OH;
г) R–O–R.

11) При потраплянні в організм метиловий спирт:
а) діє заспокійливо;
б) викликає сліпоту;
в) збуджує апетит.

12) Приємний запах квітів зумовлений наявністю:
а) кислот;
б) естерів;
в) етерів;
г) спиртів.

13) Крохмаль можна відрізнити від целюлози:
а) за зовнішнім виглядом;
б) за продуктами згоряння;
в) дією спиртового розчину йоду.

14)Які з наведених вуглеводів здатні до гідролізу:
а) крохмаль;
б) глюкоза;
в) сахароза;
г) целюлоза?

Ответ
4
erroranonim98

Ответ:

1.б 3.а 4.в 5.б 6.б 7.а 8.а 9.б 10.в 11.б 12.а 13.в 14. б в г