История 16 дней назад maywavess

установіть хронологічну послідовність подій періоду римськоЇ республіки
a битва під замами
б проведення війсковоЇ реформи в римськй республиці
в захоплення риму племенами галлів
г початок другой пунчічноЇ війни

Ответ
2
nfzikop

1) початок другої пунічноЇ війни (218 - 202 р до н.е)

2) битва під замами (19 жовтня 202 до н. е)

3) проведення війсковоЇ реформи в римськй республиці (107 році до нашої ери)

4) захоплення риму племенами галлів (58—50 годы до н. е)