Українська мова 13 дней назад Alina29002

Завдання 38. Перепишіть слова, обираючи велику чи малу літеру, обґрунтуйте свій вибір: (П/п)івденний (П/п)олюс, (П/п)алата (М/м)ір і (В/в)имірних (П/п)риладів, (Я/я)сна (П/п)оляна, (К/к)иївський (Л/л)ітературно- (М/м)еморіальний (М/м)узей Лесі Українки, (Х/х)арківський (Т/т)еатр (Ю/ю)ного (Г/г)лядача, (Х/х)арківські (В/в)улиці, (К/к)итайська (Н/н)ародна (Р/р)еспубліка, (М/м)агдебурзьке (П/п)раво, (Є/Е)л(і/и)сейські (П/п)оля, (Г/г)енеральний (П/п)рокурор України, (І,і)сторичний (Ф/ф)акультет, (К/к)афедра (І/і)ноземних (М/м)ов, (К/к)абінет (М/м)іністрів України, (Д/д)оба (Ф/ф)еодалізму, (Б/б)ульвар Тараса Шевченк(а/о), (Ж/ж)овті (В/в)оди, (Г/г)реко/(П/п)ерські (В/в)ійни, (А/а)встро/(У/у)горщина, (С/с)вятий (Д/д)ух, (В/в)ерсальський (М/м)ир, (П/п)ушкінське (С/с)вято, (Д/д)овженкова хата, (Л/л)евітанівська «Золота осінь», (В/в)исокі (Д/д)оговірні (С/с)торони.

Ответ
2
Alina122443
Південний полюс, Палата мір і вимірних приладів, Ясна Поляна ( якщо назва населенного пункту) , Київський літературно- меморіальний музей Лесі Українки, Харківський театр юного глядача, харківські вулиці, Китайська Народна Республіка, Магдебурзьке право, Елісейські Поля, Генеральний прокурор України, історичний факультет, кафедра іноземних мов, Кабінет Міністрів України, доба феодалізму, бульвар Тараса Шевченка, Жовті Води, греко-персткі війни, Австро-Угорщина, Святий Дух, Версальский мир, Пушкінське свято, Довженкова хата, Левітанська «Золота осінь» , Високі Договірні Сторони.
Пояснення: власні назви та назви населенни пунктів, важливі посади, історичні події та призвіща ( дивляичь за змістом речення) пишуться з ВЕЛИКОЇ літери
Alina29002: Дуже дякую!))