Физика 20 дней назад Кid

1). Встановіть відповідність між назвою величини та одиницею її вимірювання:
1. Імпульс тіла. А)Дж
2. Енергія. Б)м/с
3. Сила. В)н*с
4. Швидкість тіла. Г)н/м
Д)кг*м/с
2) Тіло масою 5 кг рухається зі швидкістю 10 м/с. Чому дорівнює його кінетична енергія?
А) 250 Дж; Б) 500Дж; В) 125 Дж; Г) 50 Дж;
3) Два літаки однакової маси летять на однаковій висоті. Швидкість другого літака в 1,5 рази більша за швидкість першого. У якого літака більша потенціальна енергія? Поясніть відповідь.
4) Тіло масою 100г рухається під дією двох взаємно перпендикулярних сил значеннями 6 і 8 Н. Із яким прискоренням рухається тіло?
5) Автобус рухається 72 км/год. Обчислити прискорення під час гальмування автобуса, якщо коефіцієнт тертя ковзання гуми по асфальту 0,6.

Ответ
7
DedStar
1 задача:
1 - Д)
2 - А)
3 - нет ответа (должно быть H)
4 - Б)

2 задача:
Ek = m*V²/2 = 5*10²/2 = 250 Дж
Правильный ответ: А) 250 Дж

3 задача:
Потенциальная энергия одинакова, поскольку самолеты летят на одной высоте!

4 задача:
F = 
√ (6²+8²) = √(100) = 10 Н
Ускорение:
a = F / m = 10 / 0,1 = 100 м/с²